randlinjer – hållbart stadsbyggande längs en bygata

13 juli, 2010

Vallda i södra Göteborg växer snabbt. Det kommunala bostadsbolaget Eksta bygger just nu 100 bostäder som en fortsättning på Vallda Backa samhälle. Mitt i den processen fick vi göra ett inspel för att diskutera hållbar stadsbyggnad och planprocessen.

Vallda är en gammal jordbruksbygd och fortfarande ligger byarna som små klungor längs bergens kanter. Upp mot kyrkan i norr har efterkrigstidens hänsynslösa byggande vält ut en kaskad av villor i den leriga dalen. Hur bygger man vidare på en villamatta, långt från stan?  Vi fick möjlighet att under flera veckor genomföra en djup analys av förutsättningar på platsen och möjligheter för framtiden. Eksta ville bygga energieffektivt med miljölösningar och gärna ansluta fler villor till fjärrvärme. Vi tänkte på hur man fick folk att hitta kvalitéer med att åka buss snarare än bil.

Genom att fokusera på sociala frågor ritades området från små gårdar och förplatser till gator och grönstråk. Större delar av området var högklassig jordbruksmark. Den globala matkrisen ökar värdet av bevarade åkerarealer så vi ville hitta andra möjligheter. Längs bergskanten i söder ansluter tomten till byn Heberg, av vilken tomten utgör en gårds mark. Vår utgångspunkt var att bygga vidare på byarnas gemensamma rum. Kan bygatan ansluta till villamattan i norr? I programmet fanns hyreshus, villor, äldreboende och förskola. Vi sökte skapa tätare blandningar och fler typer. Genom att samverka med uteplatser och grönstråk kunde området bli långt mer platseffektivt. En genomfartsväg som var planerad lades in som ett grönstråk med möjlighet till vägbygge. På så sätt kunde andelen hårdgjorda ytor minskas ytterligare.

Det är svårt att räkna hem miljövinster för ett område i Vallda eftersom många pendlar till Göteborg, flera mil bort, men det går att bygga sociala värden ovanpå miljölösningar vilka stärker dem och ger dem tyngd. Heberg kan framstå som en långt bättre plats att leva på än de anonyma villamattorna runt om.

Vallda Heberg är ett utvecklingsprojekt som vårt arbete rullade parallellt med. Flera idéer till projektet blev inspirerade av vårt arbete.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: