cv

Arbetslivserfarenhet

Expert inom hållbart byggande

Passivhuscentrum Västra Götaland 2011 –

Passivhuscentrum medverkar till att utveckla Sverige inom hållbart byggande. Att arbeta på en offentlig institution med att inspirera till, utveckla och styra upp projekt ger mig många erfarenheter och en fantastisk inblick i byggbranschen. Samtidigt som vi förändrar den.

Arkitekt med inriktning mot energieffektivt och resurssnålt byggande

Boman arkitektur, 2010 –

Det lilla kontoret arbetar med små projekt som söker svar på stora frågor. Vi ritar främst passivhus med mycket låg miljöpåverkan.

Arkitekt inom stadsbyggnad och planering

Norconsult AB, Göteborg, 2009 – 2010

På Norconsult har jag arbetat med stadsbyggnadsprojekt och drivit detaljplaner. Arbetet utvecklar mina kunskaper kring planering. Vidare ger den stora bredd av yrken inom företaget god förståelse för samspel inom samhällsplanering.

Arkitekt inom planering

Samhällsbyggnad, Kungälv, 2008

Jag arbetade med översiktplan och ortsanalyser inom kommunen samt planer i olika stadier. I arbetet lärde jag mig förstå planprocesser och att argumentera för arbetet i olika grupper, framför allt politiska nämnder.

Egna uppdrag

Alingsås, Göteborg, Ljungskile, Öland, 2008 –

Vid sidan av studier och arbete har jag löpande haft uppdrag, själv eller tillsammans med andra, från gestaltningsprogram för torg i Ljungskile och föreläsningar på Chalmers ritar jag nu passivhus i Alingsås.

Utbildning

Master of Architecture – Design for sustainable development

Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, 2007 – 2009

Inklusive examensarbete om hållbar stadsbyggande och planering samt examensarbete om energieffektivt byggande.

Arkitektutbildning

Lunds Tekniska Högskola, Lund, 2003 – 2007

Certifierad Passivhusdesigner

Tyréns, 2010

Var bästa elev någonsin i Sverige på kursen.

Miljöbyggnad B och C

SGBC, 2012-2013

Grafikutbildning

Östra Grevie folkhögskola, Vellinge, 2006 – 2007

Fristående kurser i urval:

Lerbyggnad, Göteborgs universitet, 2011

Renovering, ombyggnad och hållbar utveckling 22,5p, Chalmers tekniska högskola, 2008 – 2009

Global environmental justice 7,5p, Lunds universitet, 2006

Miljöanpassat byggande, 7,5p, Umeå universitet, 2011

Ekologisk byggnadsteknik 7,5p + 15p, Mitthögskolan, Östersund, 2004, 2010

Spanska 15p, Franska 15p, Lunds universitet, 2004 resp 2006

Idé- och lärdomshistoria 30p, Lunds universitet, 2003

Scenografi 15p, Lunds tekniska högskola, 2002

Antropologi 15p, Göteborgs universitet, 2002

Praktisk Svenska 15p, Göteborgs universitet, 2001 – 2002

Elektroteknik 45 p, Chalmers tekniska högskola, 1999-2000

Arkeologi, Göteborgs universitet 90 p, 2010-2013 pågående

Ideella erfarenheter

Ekocentrum, styrelseledamot, 2008 –

Ekocentrums styrelse ger mig möjligheter att bredda min förståelse för drift och utveckling av organisationer och företag. Den skapar också en förståelse för hur nya lösningar kan ges ett bredare genomslag i samhället.

Aftonstjärnan, Hagabion, Folkets bio lund, biovärd och maskinist, 2002 – 2004, 2009 –

Förutom att arbeta som maskinist och biovärd har jag ordnat med grafisk design, försäljning och arrangemang.

Naturskyddsföreningen Göteborg, stadsplaneringsgruppen, 2010 –

Arrangerat en rad seminarier och utvecklat stadsbyggnadsprinciper utifrån Naturskyddsföreningens perspektiv. Skrivit planremisser på konstruktiva sätt.

Samhällsbyggnadsnätverket, initiativtagare och organisatör, 2005 – 2009

Jag har arrangerat flera studieresor och kurser kring hållbar samhällsplanering, socialt och ekologiskt byggande.

Smålands Nation, styrelseledamot och förtroendevald, 2002 – 2004

Det var som styrelseledamot och förtroendevald som jag under flera år lärde mig arbeta med större organisationer och planera och genomföra större evenemang.

Studentradion Göteborg, programledare, 2001 – 2002

På radion lärde jag mig att arbeta med ljud och tal som media.

Föreningsliv,Göteborg, Lund, Malmö, 1996 –

Engagemanget har bland annat handlat om institutioner för utslagna människor, med kulturhus och spelföreningar. Jag har lärt mig handskas med olika typer av problem och fått förståelse för flera delar av samhället.

Övriga färdigheter och erfarenheter

God datorvana

Arbetar smidigt med bl a Autocad, Archicad, Sketchup, Microsoft Office, Adobes portfölj (Adobe, Illustrator, Indesign, Photoshop, etc). Framförallt har jag lätt att förstå struktur och funktion i nya program.

Intressen

Jag umgås gärna med vänner och lagar mat, eller ger mig ut i naturen för uteliv, vandring och kajakturer. Tycker också mycket om sällskaps- och strategispel. Allra nöjdast blir jag nog av hantverk och skapande verksamhet, screentryck, hemslöjd och bokbinderi.

Innehar B-körkort men cyklar vanligen

Språkintresse

Talar och skriver flytande Engelska. Har grundläggande kunskaper i tyska, spanska och franska. Har ett stort språkintresse och har även gått en kortare kurs i arabiska och läst Swahili och Italienska kortare perioder.

Värnplikt

Kompanibefäl, P4, Skövde, 2000 – 2001

Referenser

Lämnas på begäran, kontakta mig

Johnhelmfrid [ at ] gmail.com

%d bloggare gillar detta: