Samma täta stad överallt?

28 augusti, 2010

Idag finns ett koncept för tät stad som läggs på lite var som helst: tät, rätvinklig stenstadsstruktur med rötter i artonhundratalets industriella tid. I centrala lägen ges den sex-åtta våningar, längre ut på landet fyra, kanske fem. Ofta känns områdena för glesa, folktomma även hundra år efter produktionen, ofta alltför urban, med fasader, trottoarer och väldefinierade gator granne med krondiken och ängar.

Där jag bor går Lindholmsallén, med sina åttio meter mellan fasaderna. En kilometer ödslig boulevard som trots framtida tät bebyggelse runt omkring i många decennier mest kommer vara ett blåshål från sydväst för alla motiverade cyklister. Bredden dimensionerades utifrån att större långtradare skulle kunna vända mellan de två inre filerna, detta trots att allén avslutas med breda vändplatser i båda riktningarna. Lindholmsallén är en stark representant för de postmoderna strömningar som manade på idealen om den täta stenstaden. Men den är också en symbol för att stadsliv inte skapas av storstilad arkitektur utan av de som lever ut sina liv på gatan. Gator, kvarter och platser har egna liv och bör utformas för att fungera med dem, inte med ett stadsbyggnadsideal som styr dem.

På skeppsbron mitt i centrala Göteborg föreslås en tät stenstadsstruktur. För att ytterligare förtäta ritas ett högre hus in på den östra delen. Man har på ett bra sätt lämnat Norra älvstrandens hysteri för att ge alla en glipa utsikt mot älven och istället sökt passa in struktur från stadskärnan. Det känns sunt. Men vad är man ute efter? Vad är syftet med att bebygga skeppsbron? Detta är troligen det mest centrala område som kommer att bebyggas det närmsta decenniet. Trots det är bara runt en tredjedel av den nyexploaterade marken bebyggd, och det till stor del av parkeringshus. Att det bebyggs med lite yta betyder att det blir lite lägenheter och lite kontor. Det betyder i sin tur att efterfrågan på att få bo i området blir skyhögt högre än tillgången. Den ekonomiska gången säger då att lägenheterna blir dyra, mycket dyra.

brolopp brolopp

Stenstad kan vara å mycket. Genuas stadskärna är ett tätt exempel.

Här borde ideal komma från myllrande hamnstäder med trånga gränder och plötsliga, intima platser och utblickar, och varför ser man älven redan när man går längs boulevarden badhusgatan? Istället för dryga dubbla markytan i yta (2 i exploateringstal) borde området kunna bebyggas med trånga gränder och åtta- eller niovåningshus. Då skulle tre gånger så många kunna bo här, färre skulle få älvutsikt men andra grupper skulle få större chans. Bygger man inte högre behöver man inte bryta skalan på staden runtomkring. Stadens vinster av området skulle öka.

I Ytterby har stadskärnan rustats upp kraftigt och den ökade mängden pendlare skänker liv åt området kring stationen. Fyra nya kvartershus utgör en påbörjad ny stenstad i fem plan. Byggnaderna är fint avvägda och området känns fräscht. Intill ligger äldre lamellhus från miljonprogrammet och ett centrumhus. Men man undrar lite vart man kommit. Vad är Ytterby? Byggnaderna signalerar att man befinner sig i centrum. Men jag undrar vilket.

Var väljer man att bo när man flyttar till Ytterby och Kungälvs kommun? De flesta vill nog närma sig landet men hålla sig kvar nära stan, ett fint villaområde med nära till butiker och de fina trästäderna i Kungälv och Marstrand. Trästäder som förutom urbanitet också bjuder på privata uteplatser och halvoffentliga platsbildningar. Vilken roll spelar Ytterby i denna resa? När Kungälv nu skall växa på Kongahällatomten var just trästaden en inspirationskälla. Hur kan Ytterby bli en trivsam stad?

Vi behöver andra former av urbanitet, för att kunna anpassa oss till olika platser och framförallt olika sociala miljöer. Skeppsbron är inte en stadsdel vilken som helst, Ytterby är inte city. Kan inte städer på landet få vara städer på landet, hur nu vi kan utforma dem nuförtiden? Kan inte staden få bjuda på myller och oväntade utblickar? Varför inte leta hur man gjort förut, eller varför inte ta sig en studieresa till någon plats som är uppskattad just för sin lantliga urbanitet eller sitt täta myller?

Finns det verkligen inget, förutom en våning till på höjden, som skiljer den lilla staden på pendlingsavstånd från storstadens epicentrum?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: